| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/492/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika:

1) 120 l – 30,00 zł;

2) 240 l – 50,00 zł;

3) 1100 l – 180,00 zł;

4) 5000 l – 800,00 zł;

5) 7000 l – 1000,00 zł;

6) za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 30,00 zł.

7) za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 16,00 zł.

4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jeden odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika:

1) 120 l – 15,00 zł;

2) 240 l – 25,00 zł;

3) 1100 l – 90,00 zł;

4) 5000 l – 400,00 zł;

5) 7000 l – 500,00 zł;

6) za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 15,00 zł.

7) za worek 60 l na zmieszane odpady komunalne – 8,00 zł."

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/476/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Pisu

B2B Manager inFakt.pl. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z branżą̨ internetową związana od ponad 10 lat, z branżą księgowości od 5 lat. W Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt specjalizuje się w przeprowadzaniu praktycznych warsztatów z księgowości i przedsiębiorczości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »