| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 kwietnia 1998 r.

w sprawie legitymacji, znaków identyfikacyjnych i umundurowania funkcjonariuszy Inspekcji Celnej oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) wzory i zasady posługiwania się legitymacjami służbowymi i znakami identyfikacyjnymi funkcjonariuszy Inspekcji Celnej,

2) wzory umundurowania funkcjonariuszy,

3) sposób oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej,

4) przypadki wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych w umundurowaniu i z użyciem oznakowanych pojazdów służbowych.

§ 2.
 1. Funkcjonariusz Inspekcji Celnej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje legitymację służbową bezpośrednio po powołaniu przez Generalnego Inspektora Celnego.

2. Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449), zwanej dalej „ustawą”.

§ 3.
 1. W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię funkcjonariusza, na której w prawym dolnym rogu odciska się okrągłą pieczęć Generalnego Inspektora Celnego koloru czarnego, a także wpisuje się jego nazwisko i imię, numer identyfikacyjny, stanowisko służbowe, grupę krwi oraz okres ważności.

2. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
 Funkcjonariusz okazuje legitymację służbową podczas wykonywania czynności służbowych.
§ 5.
 Legitymacji służbowej nie wolno:

1) odstępować innej osobie,

2) wywozić za granicę, chyba że funkcjonariusz uzyska na to zgodę Generalnego Inspektora Celnego,

3) przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

§ 6.
 1. Legitymacją służbową nie można posługiwać się w razie:

1) zmiany danych zawartych w legitymacji,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) upływu okresu ważności.

2. W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić drogą służbową Generalnego Inspektora Celnego.

§ 7.
 1. Funkcjonariusz jest obowiązany zdeponować legitymację służbową u Generalnego Inspektora Celnego w razie:

1) wyjazdu za granicę i nieuzyskania zgody na jej wywóz,

2) uzyskania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,

3) zawieszenia w czynnościach służbowych,

4) usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej ponad 3 miesiące.

2. Funkcjonariusz zwraca legitymację służbową Generalnemu Inspektorowi Celnemu w razie rozwiązania umowy o pracę, a w przypadku zgonu funkcjonariusza zwrotu legitymacji służbowej dokonuje członek rodziny lub przełożony.

§ 8.
 1. Funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany posiadać przy sobie znak identyfikacyjny i okazywać go łącznie z legitymacją służbową.

2. Wzór znaku identyfikacyjnego funkcjonariusza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Do znaków identyfikacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i § 4–7.

§ 9.
 1. Umundurowanie funkcjonariusza składa się z ubiorów: służbowego letniego i zimowego oraz wyjściowego letniego i zimowego, a także ubioru specjalnego.

2. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania, o którym mowa w ust. 1, są:

1) kurtka i spodnie męskie – letnie i zimowe,

2) kurtka, spódnica i spodnie damskie – letnie i zimowe,

3) czapka wyjściowa męska i kapelusz wyjściowy damski,

4) płaszcz wyjściowy męski z podpinką,

5) peleryna wyjściowa damska z podpinką,

6) kurtka lekka uniwersalna,

7) koszula służbowa i spodnie służbowe męskie lub damskie,

8) czapka służbowa letnia uniwersalna,

9) spinka do krawatu i podkołnierzyk w przypadku kobiet,

10) sweter uniwersalny,

11) kurtka ocieplana uniwersalna,

12) czapka służbowa ocieplana,

13) bluza i spodnie typu specjalnego,

14) kombinezon,

15) czapka wełniana.

3. Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w ust. 1, są:

1) koszula wyjściowa męska lub damska – koloru białego,

2) obuwie do ubioru wyjściowego – półbuty męskie lub kozaczki damskie koloru czarnego,

3) obuwie do ubioru specjalnego lub kombinezonu – trzewiki typu wojskowego koloru czarnego,

4) szalik – koloru ciemnozielonego,

5) pasek skórzany do spodni lub spódnicy – koloru czarnego,

6) skarpety męskie lub rajstopy damskie – koloru czarnego,

7) rękawiczki skórzane bez ocieplenia i ocieplane – koloru czarnego,

8) pas z tkaniny do ubioru specjalnego – koloru czarnego.

4. Wzory umundurowania służbowego, wyjściowego letniego i zimowego oraz specjalnego, funkcjonariusza określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 10.
 1. Do umundurowania funkcjonariusza wprowadza się dystynkcje i oznaki służbowe.

2. Wzory dystynkcji i oznak służbowych funkcjonariuszy określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 11.
 1. Pojazdy służbowe Inspekcji Celnej są koloru ciemnozielonego, z zamontowaną na dachu podświetloną tablicą z napisem „Inspekcja Celna” oraz takim samym napisem umieszczonym po obu stronach pojazdu na tle poziomego pasa odblaskowego, zajmującego długość boczną nadwozia w połowie wysokości między dolną krawędzią okien a progiem pojazdu.

2. Wzór oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Celnej przedstawia załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 12.
 1. Funkcjonariusze wykonują w umundurowaniu czynności służbowe, w trakcie których ma nastąpić zatrzymanie pojazdu.

2. Funkcjonariusze wykonują w umundurowaniu czynności kontrolne i czynności w ramach postępowań przygotowawczych, chyba że właściwy organ Inspekcji Celnej zezwoli na wykonywanie tych czynności bez umundurowania.

3. Czynności związane z ochroną funkcjonariuszy celnych, miejsc odpraw celnych oraz obiektów administracji celnej wykonuje się w umundurowaniu, chyba że, ze względu na okoliczności faktyczne i skuteczność ochrony, właściwy organ Inspekcji Celnej zezwoli na wykonywanie tych czynności bez umundurowania.

4. Funkcjonariusze są obowiązani nosić umundurowanie także podczas szkolenia oraz przy występowaniu w charakterze przedstawiciela Inspekcji Celnej wobec organów lub instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

§ 13.
 Czynności służbowe inne niż wymienione w art. 8 ust. 5 ustawy mogą być wykonywane z użyciem oznakowanych pojazdów służbowych każdorazowo po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu Inspekcji Celnej.
§ 14.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 kwietnia 1998 r. (poz. 390)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO LETNIEGO I ZIMOWEGO ORAZ SPECJALNEGO FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ]

Załącznik nr 3

WZORY UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO LETNIEGO I ZIMOWEGO ORAZ SPECJALNEGO FUNKCJONARIUSZA INSPEKCJI CELNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZORY DYSTYNKCJI I ODZNAK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY INSPEKCJI CELNEJ]

Załącznik nr 4

WZORY DYSTYNKCJI I ODZNAK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY INSPEKCJI CELNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH INSPEKCJI CELNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR OZNAKOWANIA POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH INSPEKCJI CELNEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »