| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/184/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/184/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 160 poz. 2512 z 2010r.), wprowadza się następującą zmianę: w § 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: "2) Dziadowa Kłoda - Krzysztof Piórkowski".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-wym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 14 lutego 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »