| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Pielgrzymka

z dnia 27 maja 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych w wysokości 150 zł za 1 m3 odebranych odpadów,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 60,00 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to górna stawka opłat, o której mowa w § 1 pkt 1, wynosi 100,00 zł za 1 m3 odebranych odpadów.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła oraz pozostałych odpadów.

§ 3. Do stawek opłat, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1, należy doliczyć podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Pisarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »