| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr VII/34/11 Rady Gminy Stare Bogaczowice

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) , Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na terenie gminy Stare Bogaczowice, w następujących wysokościach:

1) w miejscach do sprzedaży wyznaczonych - 5 zł,

2) w pozostałych miejscach - 15 zł.

§ 2. Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Na terenie wsi Stare Bogaczowice inkaso opłaty targowej powierza się Pani Małgorzacie Strzelec - inspektor ZGK oraz Pani Katarzynie Bareckiej - inspektor ZGK,

2. Na terenie wsi Cieszów inkaso opłaty targowej powierza się Panu Romanowi Trębaczowi - sołtysowi wsi,

3. Na terenie wsi Chwaliszów inkaso opłaty targowej powierza się Panu Arkadiuszowi Karczmarzowi - sołtysowi wsi,

4. Na terenie wsi Gostków inkaso opłaty targowej powierza się Pani Marioli Frąckiewicz - sołtysowi wsi,

5. Na terenie wsi Jabłów inkaso opłaty targowej powierza się Pani Irenie Skulskiej - sołtysowi wsi,

6. Na terenie wsi Lubomin inkaso opłaty targowej powierza się Pani Sylwii Naborczyk - sołtysowi wsi,

7. Na terenie wsi Nowe Bogaczowice inkaso opłaty targowej powierza się Pani Alicji Stępnik - sołtysowi wsi,

8. Na terenie wsi Struga inkaso opłaty targowej powierza się Pani Mirosławie Skarżyńskiej - sołtysowi wsi,

§ 5. Inkasent ma obowiązek pobrać opłatę targową na drukach kwitariuszy przychodowych pobieranych w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice oraz przekazać zebrane kwoty na konto Urzędu Gminy w Banku Gospodarki Żywnościowej, Oddział w Wałbrzychu na nr 56 2030 0045 1110 0000 0086 4240 w terminach tożsamych dla rozliczeń podatków i opłat lokalnych.

§ 6. Nierozliczenie opłaty targowej w terminie wskazanym w § 5 powoduje powstanie zaległości oraz obowiązek uiszczenia przez inkasenta odsetek za zwłokę.

§ 7. Za pobór inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8 % od pobranych opłat.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Bogaczowice


Jan Makosiej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »