| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Zawonia

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku ( M.P. z 2011 roku Nr 95 poz.962) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.( M.P. z 2011 roku Nr 95 poz.961), Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy, w złotych:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 345

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 490

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 660

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny systen zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

625

730

13

14

625

730

14

15

625

730

15

-

855

1400

Trzy osie

12

17

420

690

17

19

420

690

19

21

1025

1345

21

23

1025

1345

23

25

1555

1980

25

-

1555

1980

Cztery osie i więcej

12

25

1045

1160

25

27

1045

1230

27

29

1585

1815

29

31

1980

2670

31

-

1980

2670

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 910

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1135

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1400

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

420

520

18

25

420

520

25

31

750

1045

31

-

1530

2140

Trzy osie

12

40

1650

1880

40

-

2085

2780

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) : 825 zł;

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

355

420

18

25

355

420

25

-

520

605

Dwie osie

12

28

355

490

28

33

825

930

33

38

990

1400

38

-

1400

1835

Trzy osie i więcej

12

38

1045

1170

38

-

1400

1520

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

1) mneijszej niż 30 miejsc - 1045

2) równej lub wyższej niz 30 miejsc - 1400

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół oraz pojazdy służące ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 01.01.2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »