| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/77/11 Rady Gminy Dobromierz

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. ( M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki roczne podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 644,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1009,00 zł;

c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton - 1149,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Dwie osie

12

13

1434,00

1799,00

13

14

1434,00

1799,00

14

15

1434,00

1799,00

15

1723,00

2296,00

Trzy osie

12

17

1579,00

1579,00

17

19

1579,00

1579,00

19

21

2151,00

2277,00

21

23

2151,00

2277,00

23

25

2440,00

2872,00

25

2440,00

2872,00

Cztery osie i więcej

12

25

1723,00

1723,00

25

27

2151,00

2440,00

27

29

2440,00

2872,00

29

31

2872,00

2978,00

31

2872,00

2978,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 644,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 1009,00 zł;

c) powyżej 9 ton mniej niż 12 ton - 1149,00 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnej

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Dwie osie

12

18

1434,00

1434,00

18

25

2296,00

2302,00

25

31

2296,00

2302,00

31

2302,00

2302,00

Trzy osie

12

40

2151,00

2302,00

40

2872,00

2978,00

5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1149,00 zł;

b) powyżej 10 ton mniej niż 12 ton - 1434,00 zł.

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niz 12 ton, z wyjątkiem zwiazanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnej

nie mniej niż

mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

Jedna oś

12

18

1149,00

1149,00

18

25

1293,00

1293,00

25

1579,00

1579,00

Dwie osie

12

28

1220,00

1220,00

28

33

1434,00

1820,00

33

38

1579,00

1820,00

38

1866,00

2302,00

Trzy osie

12

38

1362,00

1434,00

38

1865,00

1866,00

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie - 1149,00 zł;

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc - 1434,00 zł;

c) równej lub wyższej niz 30 miejsc - 1723,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 213, poz. 3334 z dnia 16 listopada 2010 r.) oraz Uchwała Nr II/13/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/266/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 239, poz. 4070 z dnia 17 grudnia 2010 r.)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady


Danuta Świerk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »