Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI-93/2012 Rady Gminy Dobroszyce

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroszyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe