Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/1536/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 10 lipca 2014r.

zmieniająca uchwałę nr LII/1310/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe