Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIV/1658/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 16 października 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Karmelkowej i Kupieckiej we Wrocławiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe