Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Bierutowie

z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/303/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zmienionej Uchwałą Nr XL/356/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2013r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe