Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Bedlno

z dnia 17 marca 2009r.

z realizacji budżetu Gminy Bedlno za 2008 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe