Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/286/09 Rady Miejskiej w Krośniewicach

z dnia 29 września 2009r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe