| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/122/2011 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113) oraz art. 10 ust. 1 i 2 i art. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 962) i Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje:

§ 1. § 1 pkt 3 Uchwały NR XIV/104/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 73, poz. 4046 z dnia 15 grudnia 2011 r.) otrzymuje następujące brzmienie:

"3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od wieku pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko. Stawki podatku określa załącznik nr 3 do uchwały.".

§ 2. 1. W załączniku nr 3 do Uchwały NR XIV/104/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu słów "nacisk na siodło".

2. Zmieniony załącznik nr 3 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XIX/104/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu słów " nacisk na siodło".

2. Zmieniony załącznik nr 5 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/122/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 i poniżej 12 ton

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację gazową

Pozostałe

do 10 lat włącznie

od 3,5 i poniżej 12

1.130,00

1.190,00

powyżej 10 lat

od 3,5 i poniżej 12

1.182,00

1.240,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/122/2011
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnkia podatku rolnego

Wiek pojazdu, dopuszczalna masa całkowita /w tonach/

Stawka podatku w złotych

Pojazd silnikowy spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada instalację gazową

Pozostałe

do 10 lat włącznie

od 7 i poniżej 12

470,00

520,00

powyżej 10 lat

od 7 i poniżej 12

700,00

750,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »