| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/XIV/2012 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz.60, Nr 86, poz.732, Nr 85,poz.727, Nr 86, poz.732, Nr 143, poz.1199, z 2005 r. M.P. Nr 49, poz.671, Nr 49,poz.672, z 2006 r. Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 143, poz.1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2006 r. M.P. Nr 57, poz.609, Nr 57, poz.610; z 2007 r. Nr 105, poz.769, Nr 112, poz.769, Nr 120,poz.818, Nr 195,poz.1414, Nr 225, poz.1671; z 2007 r. M.P. Nr 54, poz.614, poz.615; z 2008 r. Nr 118, poz.745, Nr 141 poz.888, Nr 180, poz.888; Nr 180, poz.1109, Nr 209 poz. 1316,Nr 209 poz.1318, Nr 209 poz. 1320, M.P. Nr 61 poz.539, Nr 61 poz.540; z 2009 r. Nr 18 poz.97, Nr 44 poz.362, Nr 57 poz.466, Nr 131 poz. 1075, Nr 157 poz.1241, Nr 166 poz.1317, Nr 168 poz. 1323, Nr 213 poz. 1652, Nr 216 poz. 1676, M.P. Nr 53 poz.749, Nr 53 poz.750; z 2010 r. Nr 57 poz.355, Nr 40 poz.230, Nr 127 poz.858, Nr 142 poz.961,Nr 182 poz.1228, Nr 197 poz.1306, M.P. Nr 59 poz.781, Nr 59 poz.782, z 2011 r. Nr 75 poz.707, Nr 171 poz.1016, Nr 199 poz.1175, Nr 232 poz. 1378, Nr 234 poz.1391; M.P. Nr 71 poz.706, Nr 71 poz.707), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz. 1475, M.P. Nr 55 poz.755, Nr 75 poz.950; z 2011 r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz.1016, Nr 232 poz. 1378, M.P. Nr 95 poz.961, Nr 95 poz.962) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2005 r. Nr 143, poz.1199;2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz.1655, z 2009 r. Nr 56 poz.458, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484;z 2006 r. Nr 245, poz .l775; Nr 249 poz. 1825;z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56 poz.458, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 226 poz. 1475) w związku z art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz. 1281), art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz.1172, Nr 117, poz.676) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy w Górze Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, dokonuje się następujących zmian:

- §2 pkt. 2 w tabeli w liczbie porządkowej pod numerem 16, wyrazy: "Pałczyńska Bożena, Sługi, 7%"zastępuje się wyrazami: "Kubiak Karolina, Sługi, 7%"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Górze Św. Małgorzaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »