| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/142/12 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/128/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXX/128/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru zmienia się § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Traci moc Uchwała Nr VII/11/07 Rady Miasta Skierniewice z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru i Uchwała Nr XLVIII/4/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Skierniewice Nr VII/11/07 w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru".

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXX/128/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie dziennych stawek opłat targowych, terminów płatności oraz sposobu jej poboru w tabeli dziennych stawek opłat targowych na terenie miasta Skierniewice dodaje się pkt 9 o brzmieniu : "pozostała sprzedaż", stawka opłaty targowej : "15,00 zł".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »