| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 184/XXXIII/2013 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1412; Nr 245 poz. 1775; Nr 249 poz. 1825; Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 747; Dz. U. z 2008 r. Nr 116 poz. 730; Nr 237 poz. 1655; Dz. U. z 2009 r. Nr 56 poz. 458; Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620; Nr 226 poz. 1475; Dz. U. z 2013 r., poz. 660 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 r. ( M.P. z 2013 poz. 814) Rada Gminy w Rogowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ( M.P. z 2013 poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1dt do kwoty 52,50 zł za 1dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 118/XXI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »