| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/251/2014 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/100/2012 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Osjaków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 179 i poz.180) - Rada Gminy w Osjakowie, na wniosek Wójta Gminy Osjaków, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/100/2012 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Osjaków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienia się treść załącznika, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/251/2014
Rady Gminy w Osjakowie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Podział Gminy Osjaków na okręgi wyborcze

Numer
okręgu
wyborczego


Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu


1

Sołectwo Osjaków: ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Północna, ul. Reja,
ul. Sieradzka od Nr 26 do końca, ul. Słowackiego,ul. Kochanowskiego,
ul. Wschodnia, ul. Szpitalna Nr 14A-16 (parzyste) i od Nr 20 do końca oraz
ul. Wesołe Kąty.

1


2

Sołectwo Osjaków: ul. Częstochowska od Nr 54 do końca, ul. Ewarystów,
ul. Kościelna, ul. Lesisko, ul. Nad Wartą, ul. Piaskowa, ul. Spacerowa, ul. Targowa od Nr 55 do końca, ul. Topolowa, ul. Wieluńska od Nr 9A do końca.


1


3

Sołectwo Osjaków: ul. Cegielniana, ul. Cmentarna, ul. Piotrkowska, ul. Rynek,
ul. Sieradzka Nr 1-24, ul. Szpitalna Nr 1-10A i 15, ul. Ścieżkowa,
ul. Targowa Nr 1-53A, ul. Wieluńska Nr 2-5.

1

4

Sołectwo Osjaków: ul. Częstochowska Nr 2-53, ul. Krótka,
ul. Południowa, ul. Przejazd, ul. Sienkiewicza.

1

5

Sołectwo Drobnice od Nr 1 do Nr 81.

1

6

Sołectwo Drobnice od Nr 84 do końca.

1

7

Sołectwo Chorzyna.

1

8

Sołectwa: Krzętle,Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska.

1

9

Sołectwa: Felinów, Gabrielów, Zofia.

1

10

Sołectwa: Dębina/ Skaleniec/, Walków.

1

11

Sołectwa: Borki Walkowskie, Dolina Czernicka / Kolonia Dąbrowice/.

1

12

Sołectwo: Czernice/ Huta Czernicka, Piskornik Czernicki/.

1

13

Sołectwa :Józefina, Raducki Folwark/ Stanisławów/.

1

14

Sołectwa: Kolonia Raducka, Raduczyce/ Kajdas /.

1

15

Sołectwa: Nowa Wieś, Jasień.

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »