| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pabianice - Miasto Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów, dla potrzeb rekrutacji dzieci (II etap postępowania rekrutacyjnego) do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Pabianice - Miasto Pabianice:

1) deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 8 godzin i powyżej - 2 pkt;

2) dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje zawodowo lub uczy się w trybie dziennym - 2 pkt;

3) dziecko, którego jeden z rodziców/ opiekunów prawnych pracuje zawodowo lub uczy się w trybie dziennym - 1 pkt;

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym przedszkolu - 2 pkt;

5) dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej - 2 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 1 pkt 1 - deklaracja rodzica/opiekuna prawnego we wniosku;

2) § 1 pkt 2 i 3 - zaświadczenie/zaświadczenia z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu lub z uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;

3) § 1 pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;

4) § 1 pkt 5 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


dr inż. Andrzej Żeligowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »