| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 25 sierpnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, zm. z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Przedborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2, Lp. 3. w rubryce "Nazwisko i imię" wpisuje się w miejsce dotychczasowego nazwiska i imienia "Borciuch Magdalena" nowe nazwisko i imię "Szczuraszek Magdalena".

2) § 3, ust. 2. otrzymuje brzmienie: "2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Przedborzu po odprowadzeniu przez inkasenta do Urzędu Miejskiego
w Przedborzu zainkasowanej opłaty, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia następującego po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna nastąpić.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przedborzu


Krzysztof Zawisza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »