Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/80/19 Rady Gminy Strzelce

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe