Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4442

Uchwała nr LXVI/623/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 12 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/573/2006 z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) -na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów,

Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1.

W uchwale nr LVIII/573/2006 z dnia 12 lipca 2006r. Rady Miejskiej w Brwinowie §2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następujące numery i granice obwodów głosowania:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Miasto Brwinów ulice: Bankowa, Biskupicka, Błońska, Czubińska, Dworska, Grudowska, Jasna, Kampinoska, Klonowa, Kwiatowa, Konspiracji, 11- Listopada, Lipowa, Łąkowa, Milanowiecka, Moczydłowskiego, Mszczonowska, Piłsudskiego, Przejazd, Skierniewicka, Sochaczewska, Szopena, Spółdzielcza, Szkolna, Żukowska, Żyrardowska, Żytnia.

2

Miasto Brwinów - ulice: Augustowska, Armii Krajowej, Białostocka, Batorego, Bratnia, Ciechanowska, Gliniana, Głowackiego, Grodzieńska, Jagiellońska, Kościelna, Kryniczanka, Kusocińskiego, Łomżyńska, Mickiewicza, Modlińska, Nadrzeczna, Opałowa, Owocowa, Płocka, Powstańców Warszawy, Pruszkowska, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Struga, Skudro, Suwalska, Spokojna, Turystyczna, Wiejska, Wigusin, Wileńska, Wiśniowa, Wygonowa, Zgoda, Żurawia, Żabia, Żółwia, Żwirki i Wigury.

3

Miasto Brwinów - -ulice: Akacjowa, Fabryczna, Figowa, Gardenii, Graniczna, Helenowska, Jesionowa, Komorowska, Krańcowa, Letnia, Mazowiecka, Miodowa, Modrzewiowa, Niecała, Nowoprojektowana, Orla, Otrębuska, Owsiana, Parzniewska, Pedagogiczna, Piastowska, Polna, Rodzinna, Stalowa, Wiktorska, Wesoła, Wiosenna, Zielona

4

Miasto Brwinów - ulice: Gdańska, Konopnickiej, Kościuszki, Kraszewskiego, Peronowa, Pszczelińska, Wilsona, Wspólna, Zatrudy

5

Miasto Brwinów - ulice: Borkowa, Brzozowa, Charci Skok, Cicha, Dębowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kępińska, Kielecka, Krucza, Kubusia Puchatka, Lilpopa, Leśnej Polany, Magnolii, Orzeszkowej, Obwodnica, Osiedlowa, Partyzantów, Paszkowskiego, Piaskowa, Piastowa, Poprzeczna, Puławska, Przeskok, Prusa, Raszyńska, Różana, Słowiańska, Sosnowa, Wiewiórek

6

Miasto Brwinów - ulice: Boczna, Grodziska, Górna, Kolejowa, Krótka, Leśna, Moniuszki, Myśliwska, Narutowicza, Ogrodowa, Okopowa, Piotrowska, Radomska, Rawska, Składowa, Sportowa, Słoneczna, Środkowa, Świerkowa, Zacisze, Żwirowa

7

Biskupice, Czubin, Falęcin, Grudów, Krosna, Kotowice, Milęcin.

8

Domaniew, Domaniewek, Koszajec, Moszna.,

9

Kanie w tym Popówek

10

Otrębusy

11

Żółwin, Terenia, Kopana, Owczarnia.

12

Parzniew „

.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały nr LVIII/573/2006 z dnia 12 lipca 2006r. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 5.

Tracą moc Uchwały:

1) Nr XLV/372/2009 z dnia 30 marca 2009r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Brwinów,

2) nr LXIII/564/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Brwinów

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie

Andrzej Precigs

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe