| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/134/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 )1) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)2) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 skreśla się ust. 3.

2. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacji celowej udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku na podstawie umowy.”

3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 15 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1.”

4. W § 4 skreśla się ust. 4.

5. Skreśla się § 5 i § 6 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno

1) Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany: Dz. U z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »