| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/134/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 )1) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)2) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 skreśla się ust. 3.

2. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dotacji celowej udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku na podstawie umowy.”

3. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria wniosek o udzielenie dotacji nie później niż do dnia 15 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1.”

4. W § 4 skreśla się ust. 4.

5. Skreśla się § 5 i § 6 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno

1) Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 138,poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany: Dz. U z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »