Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 898

Uchwała nr 39/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:  

1.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 460 zł.  

b)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie - 770 zł.  

c)   powyżej 9   ton, a   poniżej 12 ton - 990 zł.  

2.   Od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 1   do uchwały.  

3.   Od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 5,5 tony - 990 zł.  

b)   od 5,5 tony i   poniżej 9   ton - 1210 zł.  

c)   od 9   ton i   poniżej 12 ton - 1430 zł.  

4.   Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2   do uchwały.  

5.   Od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350 zł.  

6.   Od przyczep lub naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w   zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i   rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 3   do uchwały.  

7.   Od autobusów, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc - 880 zł.  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1650 zł.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

Traci moc uchwała Nr 104/XXVIII/2009 z   dnia 8   grudnia 2009 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 39/X/2011    
Rady Gminy Szulborze Wielkie    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita w   tonach  

Stawka podatku  
(w złotych)  


Nie mniej niż  


Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

13  

920,-  

1.040,-  

13  

14  

1.040,-  

1.100,-  

14  

15  

1.100,-  

1.150,-  

15  

 

1.150,-  

1.540,-  

Trzy osie  

12  

17  

1.040,-  

1.150,-  

17  

19  

1.150,-  

1.260,-  

19  

21  

1.260,-  

1.380,-  

21  

23  

1.380,-  

1.540,-  

23  

25  

1.490,-  

1.850,-  

25  

 

1.490,-  

1.850,-  

Cztery osie i   więcej  

12  

25  

2.000,-  

2.100,-  

25  

27  

2.100,-  

2.200,-  

27  

29  

2.200,-  

2.300,-  

29  

31  

2.300,-  

2.700,-  

31  

 

2.300,-  

2.700,-  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 39/X/2011    
Rady Gminy Szulborze Wielkie    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
Ciągnik siodłowy + naczepa  
Ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)  Stawka podatku  
(w złotych)  


Nie mniej niż  


Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne)  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  
za równoważne  


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Dwie osie  

12  

18  

1.150,-  

1.260,-  

18  

25  

1.260,-  

1.380,-  

25  

31  

1.380,-  

1.490,-  

31  

 

1.700,-  

2.200,-  

Trzy osie i   więcej  

12  

40  

1.540,-  

1.950,-  

40  

 

1.950,-  

2.850,-  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 39/X/2011    
Rady Gminy Szulborze Wielkie    
z dnia 29 listopada 2011 r.  
 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą  
niż 12 ton.  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:  
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  


Stawka podatku  
(w złotych)  


Nie mniej niż  


Mniej niż  

Oś jezdna (osie jezdne) z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne  


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna oś  

12  

18  

110,-  

230,-  

18  

25  

230,-  

400,-  

25  

 

400,-  

690,-  

Dwie osie  

12  

28  

460,-  

580,-  

28  

33  

740,-  

1.000,-  

33  

38  

1.000,-  

1.500,-  

38  

 

1.370,-  

1.910,-  

Trzy osie i   więcej  

12  

38  

810,-  

1.100,-  

38  

 

1.100,-  

1.500,-  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe