| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Klwów

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów

Na podstawie art. 11a ust. 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów, w   brzmieniu, jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Klwów z   dnia 26 marca 2012 r. w   sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.  

§   4.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klwów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klwów.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Sieczak


Uzasadnienie

W dniu 26 marca 2012 r. Rada Gminy Klwów podjęła uchwałę Nr XVII/90/2012 w   sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. Podczas przesyłania uchwały do publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   do Wojewody Mazowieckiego wystąpił błąd techniczny polegający na wadliwym przesłaniu do ogłoszenia tekstu, w   stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy Klwów, załącznika do Uchwały Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Klwów z   dnia 26 marca 2012 r. – Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów. Omyłkowo została przesłana nieprawidłowa wersja uchwały, w   części stanowiącej załącznik do uchwały, która była wersja roboczą. Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego, w   myśl obowiązujących przepisów, jedyną możliwością sprostowania błędu jest uchylenie przedmiotowej uchwały i   podjęcie jej ponownie w   brzmieniu właściwym załącznika. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowe uchwały jest w   pełni uzasadnione.  


Załącznik do Uchwały Nr XX/108/2012
Rady Gminy Klwów
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »