Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 310

Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt.1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, Nr 69, poz. 391) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:                                                                      

§ 1. Dokonuje wyboru naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stara Błotnica dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z art. 6j ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą ustala się stawkę opłata za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego w § 2.                                                                      

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 25 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 15 zł miesięcznie od każdego gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za:

a) pojemnik o poj. 120 l. – 10 zł,

b) pojemnik o poj. 240 l. – 20 zł.                                                                      

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.                                                                      

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Roman Popowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe