Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 893

Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Sypniewo

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07-grudnia 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się następujące zmiany.               Załącznik Nr 2 do uchwałyNr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ( tj. deklaracja na podatek od nieruchomości) otrzymuje brzmienie w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sypniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Grono


Załącznik do Uchwały Nr XIX/113/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe