Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2554

Uchwała nr 484/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie podziału jednostki pomocniczej sołectwa Janinów/Mościska i utworzenia dwóch odrębnych jednostek pomocniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z pózn. zm.) oraz § 64 ust. 2 Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 723/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 210, poz. 6779 z 16 grudnia 2010 r.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim z inicjatywy mieszkańców sołectwa Janinów/Mościska oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Janinów/Mościska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału jednostki pomocniczej sołectwa Janinów/Mościska i tworzy się dwie odrębne jednostki pomocnicze:

1. sołectwo Janinów,

2. sołectwo Mościska.

§ 2. 1. Obszar i granice sołectwa Janinów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Obszar i granice sołectwa Mościska określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Organizacja i zasady działania nowego sołectwa Janinów określone zostaną w statucie sołectwa Janinów.

2. Organizacja i zasady działania nowego sołectwa Mościska określone zostaną w statucie sołectwa Mościska.

3. Do czasu wyboru nowych organów sołectwa Janinów i sołectwa Mościska działają obecne organy sołectwa Janinów/Mościska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicach sołeckich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 484/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 484/2013
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.doc


Uzasadnienie

Mieszkańcy sołectwa Janinów/Mościska pismem z dnia 26.07.2012 roku zwrócili się do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o podzielenie sołectwa Janinów/Mościska i utworzenie odrębnych sołectw: Janinów i Mościska. Na podstawie Uchwały nr 448/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej podziału jednostki pomocniczej sołectwa Janinów/Mościska i utworzenia jednostki pomocniczej sołectwa Janinów i jednostki pomocniczej sołectwa Mościska, przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami sołectwa Janinów/Mościska.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię w sprawie podziału sołectwa Janinów/Mosciska i utworzenia sołectwa Janinów i sołectwa Mościska. Biorąc pod uwagę wolę mieszkańców i pozytywny wynik przeprowadzonych konsultacji podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe