Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4137

Uchwała nr XXXIII/321/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 14 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, z góry, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim albo przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Gminę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zgodnie z art. 6l ust. 1 ww. ustawy, Rada Miejska jest obowiązana podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Zaproponowany w projekcie comiesięczny termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najbardziej racjonalny dla przeciętnego mieszkańca, któremu zdecydowanie łatwiej jest wygospodarować mniejszą kwotę. Taki tryb uiszczania opłat zapewni również płynności budżetu Gminy.

Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 lipca 2013 roku, dlatego też 15 lipca 2013 roku będzie pierwszym terminem, do którego należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe