Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 7863

Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Sulejówek

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

388.833,00

- dochody bieżące

Zmniejszenia dochodów ogółem : 388.833,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dochody

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

388.833,00

- dochody majątkowe

Zwiększenia dochodów ogółem : 388.833,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 52.593.527,98 zł w tym

a) bieżące w kwocie 49.863.844,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.729.683,00 zł

§ 3. Plan wydatków po zmianach wynosi 60.409.501,54 zł w tym

a) bieżące w kwocie 42.743.098,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 17.666.403,20 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek


Adam Lesiński


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr III/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010
Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010 I. Zmniejszyć dochody na ogólną kwotę 388.833,00 zł w następującej pozycji: 1. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 388.833 zł- zmniejszenie planu dochodów bieżących – podatek dochodowy od osób fizycznych. II. Zwiększyć dochody na ogólną kwotę 388.833,00 zł w następującej pozycji: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 388.833,00 zł - zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z wpłatą Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim za działkę ewidencyjną nr 99/1 o powierzchni 0.1419 ha w obrębie 34 w Sulejówku zgodnie z decyzją G.7221-5-143/10 z dnia 19 listopada 2010 r. .

Załącznik do Uchwały Nr III/17/2010
Rady Miasta Sulejówek
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 III-17-2010 -30.12.2010 r. DOCHODY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe