| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/447/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXI/279/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków;

2) uchwała Nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.

§ 3. Wykonanie uchwały oraz kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/447/13
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »