| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ

z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie Uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.73a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz.594 z późn.zmianami ), oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn.zmianami)Zgromadzenie Związku Gmin nad Iłżanką ustala plan Uchwały Budżetowej na 2014 rok w następujący sposób;

§ 1. 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 56.100,00 zł.z tego: bieżące w kwocie 56.100,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr.1

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.100,00 zł.z tego: bieżące w kwocie 56.100,00 zł. zgodnie z załączoną do mniejszej uchwałytabelą nr.2

§ 2. Ustala sięrezerwę ogólnąw wysokości400,00 zł.

§ 3. Ustala się wysokość składek z Gmin wchodzących w skład Związku w wysokości 0,1% planowanych dochodów ( z wyłączeniem subwencji przeznaczonej na zadania oświatowe). Do naliczenia składki należy przyjąć dzień uchwalenia budżetu na 2014 rok. Powyższe składki Gminy zobowiązane są przekazywać w dwóch ratach. I rata - do dnia 30 czerwca 2014 roku  II rata - do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 4. Zgromadzenie Związku Gmin nad Iłżanką ustala limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 15.000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin nad Iłżanką do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin nad Iłżanką.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący  Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką


Andrzej Moskwa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr.1 do Uchwały budżetowej Nr.VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/2013
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ
z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr.2 do Uchwały budżetowej Nr.VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »