| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/250/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 2 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Mieście Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm./ oraz art.12 §1, §2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póżn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka uchwala się co nastepuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w opisie granic obwodów głosowania w Mieście Ostrow Mazowiecka, ustalonych w załączniku do uchwały Nr XL/166/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych polegajacych na:

1. w opisie granic obwodu głosowania Nr 1, okręg Nr 14, dodaje sie ulicę Uroczą,

2. w opisie granic obwodu głosowania Nr 9, okręg Nr 17, dodaje sie ulicę Jana Brzechwy i ulicę Sezamkową,

3. w opisie granic obwodu głosowania Nr 11, okręg Nr 10, dodaje sie ulicę Cisową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 3.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczacy Rady Miasta


Krzysztof Listwon

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »