| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/367/2014 Rady Gminy Czosnów

z dnia 22 kwietnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady gminy Czosnów w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. 2013.594 –j.t. ze zm./ , art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, art.14 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2013 r. poz. 827/ - Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Czosnów Nr XXXIV/356/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Czosnów oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się zmianę w załączniku do uchwały, polegającą na zastąpieniu dotychczasowego paragrafu piątego następującym, nowym brzmieniem:

§ 5 1. Osoba prowadząca dotowane podmioty składa do organu dotującego do 20 dnia danego miesiąca, a w grudniu do 5 grudnia, informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na 1 dzień roboczy danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego trybu , z zastrzeżeniem ust.3. 2. Dotacje obliczane w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej do czasu otrzymania z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki subwencji oświatowej przez Gminę na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy, wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki, począwszy od transzy za styczeń tego samego roku budżetowego. 3. Osoba prowadząca składa rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 10 stycznia następnego roku według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego trybu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Bielecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »