| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy zmniejsza się o kwotę 8 833,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Dochody po zmianach wynoszą 20 167 907,80 zł. 2. Wydatki budżetu miasta i gminy zmniejsza się o kwotę 8 833,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Wydatki po zmianach wynoszą 21 312 907,80 zł. oraz dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy


mgr Barbara Gąsiorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125-2012

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125-2012

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 125-2012

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 125/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 125-2012


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 125/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie: • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.224.2012.852 z dn. 22 listopada 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o p0omocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) + 10 543,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 + 10 543,00 zł., § 3110 + 10 236,00 zł., § 4010 + 254,00 zł., § 4110 + 47,00 zł. i § 4120 + 6,00zł.), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 283/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.225.2012.852 z dn. 22 listopada 2012 r.) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o p0omocy – 20 000,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – 20 000,00 zł., § 3110 – 19 417,00 zł., § 4010 - 483,00 zł., § 4110 – 88,00 zł. i § 4120 – 12,00 zł.), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.228.2012.852 z dn. 22 listopada 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne + 3 261,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 + 147,00 zł., § 4130 + 147,00zł), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.248.2012.852 z dn. 6 grudnia 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe + 290,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 + 290,00 zł., § 3110 + 290,00 zł), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 321/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.252.2012.852 z dn. 7 grudnia 2012 r.) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zasiłków okresowych - 400,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 - 400,00 zł., § 3110 - 400,00 zł), • decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku (pismo Nr FIN – I.3111.254.2012.852 z dn. 7 grudnia 2012 r.) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w związku z niedoborem środków przeznaczonych na opłacenie zasiłków stałych + 587,00 zł. (dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 + 587,00 zł., § 3110 + 587,00 zł), • przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »