| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 814/XLVIII/2014 Rady Miasta Płocka

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zmianami: Dz.U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 i nr 234, poz. 1570, z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 31, poz. 206, nr 92, poz. 753, nr 95, poz. 788 i nr 98 poz. 817, z 2010r. nr 78, poz. 513 i nr 107, poz. 679, z 2011r. nr 63, poz. 322, nr 82, poz. 451, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657 i nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka i samorządu aptekarskiego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. W rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014r. poz. 3612), wprowadza się następujące zmiany:

1) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. 1-go Maja 12 lok. 9 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 20 00,

- w soboty od godz. 8 00 do godz. 14 00;

2) wykreśla się aptekę ogólnodostępną dotychczas prowadzoną na terenie Płocka  pod adresem ul. Borowicka 1 i określone dla tej apteki godziny pracy w poszczególne dni tygodnia;

3) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem al. Jana Pawła II 92 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 20 00,

- w soboty od godz. 8 00 do godz. 15 00;

4) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem ul. Kolegialna 38 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 20 00,

- w soboty od godz. 8 00 do godz. 14 00;

5) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem Al. Stanisława Jachowicza 17 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 7 00 do godz. 12 00 oraz od godz. 15 00 do godz. 23 00,

- w soboty od godz. 7 00 do godz. 12 00 oraz od godz. 15 00 do godz. 23 00,

- w niedziele od godz. 7 00 do godz. 12 00 oraz od godz. 15 00 do godz. 23 00;

6) godziny pracy apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka pod adresem Al. Stanisława Jachowicza 40 określa się na nowo, w sposób następujący:

- od poniedziałku do piątku od godz. 8 00 do godz. 20 00,

- w soboty od godz. 8 00 do godz. 15 00.

2. W związku z ust. 1, załącznik nr 1 do uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9286, ze zmianami: Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2013r. poz. 2993, poz. 7869 i poz. 9943 oraz z 2014 r. poz. 3612), określający rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka, otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski


Załącznik do Uchwały Nr 814/XLVIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały nr 814/XLVIII/2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »