| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz.595) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 152.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r. o kwotę 152.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. po zmianach w kwocie 11.943.618,80 zł określa załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Budżet Powiatu Wyszkowskiego na 2013 r. po zmianach wynosi:

1) Po stronie dochodów - 84.764.625,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 76.835.173,38 zł,

b) dochody majątkowe – 7.929.452,53 zł,

2) Po stronie wydatków - 87.900.039,04 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 75.956.420,24 zł,

b) wydatki majątkowe – 11.943.618,80 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Bogusław Frąckiewicz


Uzasadnienie

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan dotacji dla Gminy Brańszczyk o kwotę 30.700 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 2a poz.11 i 12, środki przenosi się z poz. 4 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł zaplanowane na udzielenie dotacji na pomoc finansową dla Gminy Zabrodzie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość Nr 440607W" Rozdział 75495 - Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów kwoty 590.000 zł zaplanowanych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie, zmniejsza się § 6260 natomiast zwiększa § 6280 Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się dochody i wydatki w I LO w Wyszkowie o kwotę 15.200 zł, zmniejsza się plan dotacji na finansowanie niepublicznych liceów ogólnokształcących o kwotę 212.926 zł. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się dochody o kwotę 13.324 zł i wydatki o kwotę 11.237 zł z tego w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie dochody o kwotę 11.804 zł i wydatki o kwotę 9.717 zł, w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie dochody i wydatki o kwotę 1.520 zł . Zmniejsza się plan dotacji na finansowanie niepublicznych techników i policealnych szkół zawodowych o kwotę 457.496 zł. Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 69.936 zł Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżace o kwotę 652.613 zł z tego w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 2.087 zł, w Starostwie Powiatowym o kwotę 650.526 zł na finansowanie wydatków z zakresu oświaty. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zmniejsza się wydatki o kwotę 43.526 zł zaplanowane na bieżace funkcjonowanie mieszkań chornionych w związku z brakiem realizacji w 2013 r. Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zwiększa się dochody o kwotę 8.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu w SOSW. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 55.000 zł na dofinansowanie zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie ze środków PFRON. Całkowity planowany koszt samochodu wynosi 135.000 zł z tego 80.000 zł ze środków PFRON. Zwiększa się plan dotacji o kwotę 115.917 zł na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji w Brańszczyku.. Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się plan dochodów i wydatków w Internacie I LO w Wyszkowie o kwotę 45.820 zł. Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - zmniejsza się plan dotacji o kwotę 145.495 zł zaplanowanej na utrzymanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Wyszkowie. Rozdział 85495 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżace o kwotę 36.000 zł w Starostwie Powiatowym na finansowanie wydatków z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/255/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik1.docx

zał1 budżet


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/255/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2.docx

zał2 budżet


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/255/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik2a.docx

zał2a budżet


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/255/2013
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 23 października 2013 r.
Zalacznik3.docx

zał3 budżet

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »