| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1444/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 10 000

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10 000

Rozdz.

92195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

10 000

§

2360

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

10 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 10 000

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

10 000

Rozdz.

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

10 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

10 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

W związku z organizacją III Wolprezy (imprezy plenerowej promującej wolontariat) przez Stowarzyszenie Dobra Wola zdecydowano o wsparciu przedsięwzięcia z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tzw. "mały grant", a nie jak pierwotnie planowano z zakupu usług pozostałych. Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł jednocześnie zwiększając wydatki na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »