| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III.16.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 27 grudnia 2014r.

w sprawie ustanowienia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki i budowle (w tym sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne) związane z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Brwinów na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »