| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki: 1) kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 1 pkt., 2) jedno z rodziców lub opiekunów prawnych są pracujący zawodowo na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzonej działalności gospodarczej- 1 pkt., 3) dwoje rodziców lub opiekunów prawnych pracujących zawodowo na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzonej działalności gospodarczej- 2 pkt., 4) rodzice lub opiekunowie prawni regulują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości w gminie Olszewo-Borki- 1 pkt., 5) dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni odprowadzają podatek dochodowy w gminie Olszewo-Borki- 1 pkt., 6) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie- 1pkt.

§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. 2. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu lub szkole podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 3. Na mocy odrębnych przepisów kryteria, o których mowa w § 1, mają również zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszewo-Borki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aneta Katarzyna Larent

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Krysztofiuk

Prawnik, ekspert w dziedzinie prawa karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »