| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/256/10 Rady Gminy Walce

z dnia 14 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznawania Nagrody Wójta Gminy Walce za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 593) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/246/10 Rady Gminy Walce z dnia 6 lipca 2010 roku w załączniku stanowiącym Regulamin ust. 18 otrzymuje brzmienie: "Wysokość przyznanej nagrody nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedającego rok przyznania nagrody".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Nossol

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »