reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/71/2011 Rady Gminy Murów

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 2226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/193/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sowada

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/71/2011
Rady Gminy Murów
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI-71-2011 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Dąbrowska

Ekspert z zakresu doradztwa personalnego  

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama