| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. DzU nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. DzU nr 172, poz.1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48 poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420; nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675; z 2011 r. DzU nr 21, poz. 113; nr 117, poz. 679; nr 134, poz. 777; z 2011 r. DzU nr 217, poz. 1281); art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. - DzU nr 95, poz. 613; nr 96, poz. 620; nr 225, poz. 1461; nr 226, poz. 1475; z 2011 r. DzU nr 102, poz. 584; nr 112, poz. 654; nr 171, poz. 1016), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, ronym i leśnym:

1) Deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Deklaracja na podatek rolny, stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Deklaracja na podatek leśny, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, dotyczący przedmiotów opodatkowania, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, dotyczący współwłaścicieli, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/147/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych oraz uchwała nr XXXVI/200/2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/147/2004 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Czesław Gil


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »