reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 10 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594; zmiany: poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Zdzieszowice przyjętym Uchwałą Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 948; zmiana z 2014r. poz. 1974) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

dwaj Wiceprzewodniczący Rady;";

2) w § 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Oświaty, Kultury i Sportu.";

3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji; spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych lub kluby radnych;";

4) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, czynności określone w ust. 1 wykonuje wskazany przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady.";

5) w § 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Zawiadomienia o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia podaje się do wiadomości publicznej, umieszczając informację w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem komisji.".

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Paciorek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama