| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w?sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, zmiana poz. 645 i 1318), art. 6l ust. 2 i art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami), Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/185/2013 z dnia 25.10.2013r.w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 13 listopada 2013 r. poz. 2498), oraz w uchwale Nr XXXV/197/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Op.z dnia 14 stycznia 2014 r. poz.145) w uchwale Nr XXXVIII/229/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 13 maja 2014 r. poz. 1323), zmienia się Załącznik do uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce


Henryk Sokołowski


                                          Załącznik do Uchwały Nr

Nr V/24/2015 Rady Gminy Skoroszyce

z dnia 26 lutego 2015 r.

Obszary poboru inkasa oraz inkasenci

Lp.

Obszar poboru inkasa

Imię i Nazwisko inkasenta

1.

Brzeziny

Dorota Witos

2.

Chróścina

Krzysztof Bryła

3.

Czarnolas

Jan Hellebrandt

4.

Giełczyce

Zbigniew Szyndrowski

5.

Makowice

Mirosław Mendrala

6.

Mroczkowa

Kazimierz Winnik

7.

Pniewie

Maria Lenartowicz

8.

Sidzina

Urszula Fornalik

9.

Skoroszyce

Józef Bury

10.

Stary Grodków

Zbigniew Doskocz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »