Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustanowienia zasad na jakich będzie przysługiwała dieta sołtysom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe