Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie - 2

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe