Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XL/461/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe