Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLI/263/2018 Rady Gminy Bierawa

z dnia 26 marca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe