Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr AO.3153.1.2021 Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach; Zarządu Powiatu Krapkowickiego

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zorganizowania przez Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach dodatkowych służb patrolowych w czasie ponadnormatywnym, finansowanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w roku 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe